Do you want to sing in Luleå international choir?

Säsongen 2017 i Luleå internationella kör började den 11 januari. Vi övar på onsdagar 18.30-20.30 på Lärkan gymnasiet i Luleå.

Kören vänder sig främst till människor från andra länder än Sverige, och vår policy är att ha minst 40% från andra länder och sträva efter en jämnare könsfördelning.

Känner du någon som vill börja i kören? Personer med utländskt ursprung kan börja direkt. Svenskfödd kvinna får börja i kören om hon tar med minst en person med utländskt ursprung. Män som vill sjunga är välkomna direkt, oavsett ursprung.

Är du intresserad av att börja i kören? Mejla Monica på

monica.aslund@telia.com

Season 2017 has begun in Luleå international choir the 11 of January.We practice on Wednesdays, 18:30 to 20:30 at Lärkan in the school in the center of Luleå. The choir is aimed primarily at people from countries other than Sweden, and our policy is to have at least 40% from other countries and we also strive for a better gender balance.

Do you know anyone who wants to join the choir? People with foreign background can start immediately. Swedish women may join if they bring a singer of foreign background. All men who want to sing are welcome right away, regardless of origin

Do you want to start singing in the choir?

Send an e-mail Monica

monica.aslund@telia.com